Krijg grip op alle

Geldstromen

BOMAS

Voordelen

PRO RATA

Als uw zorgorganisatie een commerciële activiteit heeft dan is het mogelijk om de btw over de algemene kosten naar rato terug te vragen. Dit is de Pro Rata regeling. De Pro Rata module geeft u alle informatie die nodig is om de aangifte snel en gemakkelijk te regelen. Het bespaart u tijd en levert u geld op.

Vaste Activa

Met de module Vaste Activa kan het beheer van de vaste activa en de hiermee samenhangende financiële afhandeling worden gevoerd. Dit gebeurt in een aparte subadministratie. De activa worden ingedeeld in groepen. Per groep worden onder andere grootboekrekeningen vastgelegd voor de nieuwwaarde, de waarde van de afschrijving en de afschrijvingskosten. Voorbeelden van activagroepen zijn: grond, gebouwen, installaties en inventarissen.

(DIGITALE) FACTURERING EN AANMANING

Versturen van facturen naar debiteuren, per post of per e-mail. Je legt hierin alle factuurregels vast incl. debiteurenbewaking (aanmanen).

ONze klanten

Voordelen

PROCARE INVOICING

Deze module biedt de optie om te koppelen met ProCare. Dit zorgt ervoor dat u een complete oplossing voor automatische factuurverwerking in huis heeft. Lees meer bij ProCare.

VERSLAGLEGGING

Standaardrapportages zoals balans-, verlies- en winstrekening samenstellen. 

PROJECTADMINISTRATIE

De module projectadministratie is gericht op nieuwbouw en/of verbouwingen. U heeft inzicht in de kosten over de gehele looptijd van het project.

Adres
PinkRoccade Healthcare

Boogschutterstraat 1-43, 7324 AE Apeldoorn

Openingstijden Service Center

Maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur