DRP

Disclaimer

De informatie die u op onze website en in onze elektronische nieuwsberichten vindt, heeft PinkRoccade Healthcare BV met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. PinkRoccade Healthcare BV aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Ook voor eventuele gevolgen van het niet goed functioneren van de website kan PinkRoccade Healthcare BV geen aansprakelijkheid aanvaarden.

PinkRoccade Healthcare BV houdt zich het recht voor om zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en elektronische nieuwsbrieven.
De website en nieuwsberichten van PinkRoccade Healthcare BV bevatten look at these guys soms verwijzingen naar andere websites, die niet door PinkRoccade Healthcare BV worden onderhouden. Hoewel PinkRoccade Healthcare BV uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de (kwaliteit van) producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van PinkRoccade Healthcare BV.
Personen die ongewenst op foto- of video materiaal van PinkRoccade Healthcare staan kunnen ons informeren, zodat het materiaal verwijderd kan worden.
PinkRoccade Healthcare BV garandeert niet dat de informatie, software, nemesis tragic hero verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

U kunt er van op aan dat PinkRoccade Healthcare BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. PinkRoccade Healthcare BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via e-mail of internet verzonden worden.

© 2019 PINKROCCADE HEALTHCARE Disclaimer Privacyverklaring