ZMW voert cao VVT automatisch uit met DRP

Op 1 januari 2019 is er een cao aanpassing geweest. In de cao VVT is opgenomen dat de eventuele plus- en minuren gemeten over een periode van 6 maanden worden verrekend.
Dat wil zeggen het saldo aan uren wordt op nul gezet of uitbetaald, tenzij op verzoek van de werknemer andere afspraken zijn gemaakt.

Zorggroep Maas & Waal past de cao VVT toe en legt de medewerker een keuze voor, namelijk:
1. Meer uren meenemen naar volgende periode;
2. Minuren meenemen nar de volgende periode;
3. Een gedeelte van de meer uren uit betalen, de rest meenemen naar volgende periode.
De medewerkers geven in  de HR-portal Youforce hun keuze aan. Als de medewerker geen keuze heeft gemaakt worden meer uren uitbetaald en de minuren op nul gesteld.

Het is mogelijk om bovenstaande in DRP uit te voeren, echter is dit wel een handmatige klus. Samen met zorggroep Maas & Waal hebben we daarom besloten om dit anders op te lossen. In samenwerking met Raet is de software van DRP aangepast en in Youforce is een keuzeformulier beschikbaar gemaakt.
Vervolgens is er in Beaufort (het personeelsinformatiesysteem van Raet) een aanpassing gedaan zodat de cao aanpassing een volledig en geautomatiseerd proces wordt.

Nieuwe versie DRP
In versie 7.1 heeft PinkRoccade Healthcare een ontwikkeling aangemaakt.
Door een specifieke periode aan te maken en een csv-bestand in te laten lezen kan een berekening worden gemaakt. Na een controle kan het ingelezen bestand worden verwerkt. De uren worden vervolgens zichtbaar in DRP.

Testen & implementeren
Bij zorggroep Maas & Waal is begin oktober versie 7.1 getest. De resultaten waren goed dus is DRP 7.1 in productie gezet.

Nadat de update in productie is gezet hebben we opnieuw het csv-bestand van Youforce ingelezen en de rapporten gecontroleerd. Vervolgens is het bestand aangeleverd aan de salarisadministratie, zij voert de laatste controle uit. In het salaris van oktober zijn de keuzes van de medewerkers verwerkt.

Verloop proces
Het proces is succesvol verlopen. Zowel medewerkers (gebruikers) als planners van zorggroep Maas & Waal hebben niets gemerkt van de aanpassing. Vanaf nu is het verwerken van de meer of minder gewerkte uren een geautomatiseerd proces bij zorggroep Maas & Waal.

Ronald Nan, Manager Finance en Informatie:
“De samenwerking met PinkRoccade heeft snel een gewenst resultaat opgeleverd, een geautomatiseerde verwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van het verrekenen van uren. Een voorbeeld voor de samenwerking tussen leverancier en klant.”

Meer weten?
Bent u al gebruiker van DRP en wilt u weten hoe dit werkt? Neem dan contact op met Ineke Nab via telefoonnummer 06 4339 2730.