Versies, releases en patches…

PinkRoccade Bedrijfsondersteuning Zorg is voortdurend bezig met het verbeteren en uitbreiden van haar producten. Op deze manier zorgen wij ervoor dat het systeem binnen uw organisatie optimaal kan presteren.
Ontwikkelingen in de markt, wensen van klanten, ontwikkelingen op technisch gebied en wijziging in wetgeving houden wij nauwlettend in de gaten gehouden. Om mee te gaan met al deze ontwikkelingen en voor het oplossen van bugs brengen we regelmatig nieuwe versies of patches uit.

Zoals u van ons gewend bent wordt er voor zowel BOMAS als DRP, ProCare en VILA ondersteuning gegeven, zowel op functioneel als technisch gebied. Vanuit het versiebeleid van PinkRoccade Healthcare schrijven we voor dat de hoogste versie en de hoogste versie -1 ondersteunt wordt.
Maar, wat is nu een versie en wat is een patch?

Versie
Een versie kan worden ingedeeld in één van de volgende categorieën:
• Major versie
Dit is een belangrijke nieuwe versie met aanzienlijke uitbreiding van de functionaliteit. In deze versie worden ook een aantal bugs en bekende fouten opgelost.
• Minor versie
Dit is een nieuwe versie met een aantal kleinere verbeteringen en oplossingen voor bekende problemen en bugs.

Naast hierboven genoemde versies worden ook zogenaamde patch releases uitgebracht, deze bevatten tijdelijke oplossingen voor problemen en bugs. De patch releases zijn ook op te vragen binnen uw product. De patch release valt buiten het release beleid.

Releasebegeleiding
Voor een aantal van onze producten bieden wij releasebegeleiding aan. Dat betekent dat wanneer er een major versie verschijnt wij u de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van releasebegeleiding. Wij bieden u dan volledige begeleiding van de release. U ontvangt van ons bericht wanneer er een release is en wij een releasebegeleiding aanbieden.
Heeft u vragen over uw versie of over het versiebeleid? Neem dan contact op met het Service Center via 0800 9119 of via het Supportal.